Terapia

Prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych, polegającą na towarzyszeniu pacjentowi w rozwiązywaniu trudności, których doświadcza poprzez poznawanie siebie, rozumienie swoich potrzeb, rozwijanie siebie. Wierzę, że zmianę wspiera tworzenie relacji terapeutycznej, w której pacjent czuje się na tyle bezpiecznie, że może przyglądać się sobie, swoim myślom i dzielić to doświadczenie z terapeutą, który pomaga w zrozumieniu tych przeżyć.

Pracuję z osobami, które

Rozpoczęcie terapii poprzedzają sesje konsultacyjne (2-3), których celem jest omówienie motywacji do jej podjęcia oraz zasad współpracy. W psychoterapii psychoanalitycznej sesje odbywają się 2-3 razy w tygodniu w ustalonych terminach (stały dzień i godzina). Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jestem członkiem. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Kształcę się w Dolnośląśkiej Szkole Psychoterapii Psychanalitycznej.

Doświadczenie

W przeszłości współpracowałam z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poprawy jakości życia osób doświadczających kryzysu psychicznego, prowadząc konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe. Prowadziłam grupy wsparcia i psychoedukację dla rodzin osób doświadczających kryzysu psychicznego. Poza prywatnym gabinetem pracuję z dorosłymi i rodzinami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Kontakt pod numerem telefonu +48 570 626 039 lub za pośrednictwem portalu Znany Lekarz.

Magdalena Burzyńska – psychoterapia

Sępia 26
53-143, Wrocław

psycholog.burzynska@gmail.com

+48 570 626 039

Magdalena Burzyńska – psychoterapia: mapa okolicy

Lokalizacja